Foto z akcí…

ANIMAČNÍ PROGRAM S FÍLOU

SKÁKACÍ HRADY

Malování na obličej / Dočasné tetování

Žonglérská dílna, bublinová dílna, balónková dílna

Maskoti